Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.12 kuni 01.04.13
Kontaktid: Kaur Sarv, Keiti Kljavin

Projektis osalevate koolide õpilased kaardistavad Maanteeameti „Ohutu koolitee“ projekti ja koolitundide raames ohtlikud kohad ja piirkonnad nende kooli läheduses. Meie Linnalaboris koostame laste poolt sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluse koormuse ja ohtlike kohtade kohta).

Seejärel kutsume kokku arutelu lapsevanematele, õpetajatele, kohaliku omavalitsuse esindajatele, kus tutvustame läbi viidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine ja autokasutuse vähendamine koolide läheduses, jalutus-buss õpilastele, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne). Erinevad ettepanekud ja lahendused sõltuvad koolides läbiviidud analüüsist.

Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisame liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. Liikuvuskava koostamisel osalevad erinevad huvigrupid (lastest kohaliku omavalitsuseni), sealjuures kaasatakse liikuvuskava koostamisse ka liikuvusekspert.

Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.

KÜSK

KIRJUTISED

FAILID
2013: 1 2 3 2012: 1 2 3

Ohutu koolitee kaardirakenduse koolitus nr 3

25.sept   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Millal: 26. septembril 2012 a. kell 15:30

Kus: Tabasalu Ühisgümnaasium, Kooli 1, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa

26. septembril tutvustavad Keiti ja Kaur Tabasalu Ühisgümnaasiumi 4.-7. klassi õpetajatele (loodusõpetuse, geograaafia, arvutiõpetuse ja teised huvitatud õpetajad) “Ohutu koolitee“ kaardirakenduse kasutamist. 
 

Koolide liikuvuskavad üle lahe

22.sept   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Linnalabori Ohutu koolitee Kaur Sarv, Keiti Kljavin koos liikuvuseksperdi Mari Jüssiga külastasid Soome liikuvusagentuuri Motiva , kus tutvuti Soome praktikate ja juhenditega koolide liikuvuskavade koostamisel. Linnalaborit võõrustasid Motiva kõrval veel Soome Maanteeameti ja Helsingi transpordiameti töötajad. 
 

Ohutu koolitee kaardirakenduse koolitus nr 2

31.aug   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

31. augustil osales ohutu koolitee projekti koolide teine grupp, 4.-7. klassi õpetajad (loodusõpetuse, geograaafia, arvutiõpetuse ja teised huvitatud õpetajad) “Ohutu koolitee“ kaardirakenduse kasutamise koolitusel. Koolitus toimus Tallinna Reaalkoolis koostöös Maanteeametiga. Linnalabor tänab koolitajat - Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetajat Piret Karu! 
 

Aktiivne ja turvaline koolipäev

28.aug   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Kaur Sarv tutvustas Tallinna üldhariduskoolide õpetajatele koolide Ohutut kooliteed ja koolide liikuvuse planeerimist Tallinna Haridusameti kureeritud Euroopa Liidu Interreg IV A programmi projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ seminaril. 
 

Säästva transpordi foorum

12.juun   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Millal: 12. juunil 2012 a. kell 10:00

Kus: Tallinna Õpetajate Maja

Linnalaborandid Kaur ja Keiti osalesid ohutu koolitee projektiga foorumil „Hästi korraldatud linnaliikuvus – puhtam õhk ja parem elukeskkond“. Foorumi korraldas SA Keskkonnakogu koostöös Säästva Eesti Instituudi ja Tallinna Keskkonnaametiga.

Foorumis arutatu kohta loe Mari Jüssi (Säästva Eesti Instituut) koostatud kokkuvõtet, mille saab alla laadida Keskkonnakogu kodulehelt. 
LiLi - Linna Liikuvuse Arengukava
 
2013: 1 2 3 2012: 1 2 3

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#