Esileht Tutvustus Tegevus Looming Kontakt In English

HÕLMATES HÕLMAMATUT,
PLANEERIDES PLANEERIMATUT

Linnalaboris mõtleme, mida tahab linn meile öelda ja mida tahame meie linnale vastata. Näeme linna kui lõputut rätsepatööd, mis püüab mööda traageldusi suuremat tervikut kokku panna. Aeg-ajalt on vaja midagi välja
lõigata, siis jälle juurde lisada.

2015: 1 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 2009: 1 2008: 1
 

Uuring “Eesti kogukondade hetkeseis 2014” sai kaante vahele

12.jaan   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas madle

Kaante vahele on saanud alates kevadest küpsenud linna- ja külakogukondi kaardistav uuring "Eesti kogukondade hetkeseis". Teoreetilise taustauuringu, fookusgruppide ning ankeetküsitluse põhjal sündinud uuringuraport annab ülevaate kogukondade hetkeseisust nende endi pilgu läbi ja kogukonnamõiste kasutusest üldises retoorikas (aga eelkõige riiklikes arengukavades) ning lõpuks mitmeid soovitusi lahendamaks kogukondade kitsaskohti, mis raporti koostamise käigus välja tulid.

Piirkondlik kogukonnategevus tõuseb aina enam esile ning selle rolli ühiskonna korraldamisel peetakse üha olulisemaks. Samas teame kogukondade kohta üsna napilt. Statistikaamet loeb küll üles kohalikku elu edendavaid ühendusi ning näiteks Eesti Külaliikumine Kodukant külaseltse, seltsinguid ja külavanemaid, Linnalabor omab ülevaadet linnaseltsidest. Kuid seda, mis kogukond on, mida teeb või kellest koosneb, mõtleb igaüks omamoodi. Neid kogukonnateemalisi mõtteid ja praktikaid see Eestis esmakordselt tehtud uuring koondabki, seades lähtepunktiks kogukonna kohaliku aktiivsuse tähenduses.

...

Sissekande juurde
 
 

kogukonnauuringust Kuku raadio eetris

07.dets   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas kadrik

Kogukonnauuringust ei saa mitte ainult lugeda, vaid ka kuulda. Veel novembrikuus rääkis Madle Kuku raadio stuudios sellest, miks kogukondi on vaja uurida ning milliseid järeldusi saab uuringust teha.

Kuula SIIIT

 
 

Linnalabori ettevõtmised Lasnamäel tõid Mariale aukodaniku tiitli

07.dets   | projektis Lasnaidee   |   sisestas kadrik

26. novembril andsid peaminister Taavi Rõivas ja siseminister Hanno Pevkur üle kodanikupäeva aumärgid, millega tunnustatakse Eesti inimesi, kes on silma paistnud kodanikuaktiivsuse, vabatahtliku töö või panusega ühiskonnaellu.

Tunnustatud sai ka linnalaborant Maria Derlõš, kelle oluliseks ja silmapaistvaks saavutuseks peeti Eesti ühe suurima linnaosa Lasnamäe kogukonna võimendamist ja sealsete elanike aktiviseerimist. Lasnaidee algatuse raames korraldati koostöös Lasnamäe elanikega erinevaid elukeskkonda parendavaid tegevusi (LasnaPiknik ja LasnaVärvid), väärtustati olemasolevat linnaruumi ja julgustati erineva emakeelega inimesi ühise eesmärgi saavutamiseks omaalgatusele. Lasnaidee tulemusel murti mitmeid Lasnamäe ja sealsete elanike kohta käivaid stereotüüpe ja pandi alus tugevale aktiivselt tegutsevale Lasnaidee kogukonnale.

Aumärki vastu võttes rõhutas Maria, et kodanike omaalgatusele innustamine on väga tähtis, kuid samavõrd oluline on selle kõrval ka omavalitsuse ja teiste võimukandjate toetus kohalikele algatustele. Piirkonna elanike ja huvigruppidega arvestamine on oluline, saavutamaks paremaid tulemusi naabruskonna, linna, piirkonna ja terve Eesti arengus. "Tähtis on liikuda pelgalt kaasamisest üksteisega arvestava koostöö suunas," sõnas Maria.

Vaata Lasnaidee kohta lähemalt algatuse kodulehelt ja jälgi Facebook'i kaudu .

 
 

Tutvustame kogukonnauuringu tulemusi Ühisnädala raames

18.nov   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas madle

Kogukonnauuringu lõppraporti valmimiseni on veel mõned nädalad aega, kuid uuringutulemuste tutvustamisega ei anna enam oodata. Mis olemas, see avalikuks! Novembrikuu viimasel nädalal toimuval Ühisnädalal on kogukond ning kogukonnatunne üks läbivatest teemadest. Sel põhjusel tundus uuringutulemuste tutvustamise sidumine Ühisnädalaga igati mõistlik.

Nädala alguses ilmus ERRis poleemiline arvamuslugu kogukonna (võimalikust) rollist ühiskonnas . Ühisnädala avakonverentsil 19. novembril Tartus tutvustavad Madle Lippus ja Peeter Vihma juba uuringu tulemusi laiemalt ning räägivad teemal "Mis üldse on üks kohalik kogukond?".

...

Sissekande juurde
 
 

artikkel: Kogukond - aktiivse kodanikkonna kasvulava või (odav) teenusepakkuja?

14.nov   | projektis Linnalabor arvab   |   sisestas kadrik

Linnalabori ekspert ja kogukonnauuringu vedaja Madle analüüsib ERR arvamusloos kogukonna mõistele omistatud tähendusi, tutvustab mõningaid väljavõtteid peagi valmivast uuringust ning küsib, millist rolli nähakse kogukondadel ja kodanikuühiskonnal Eesti tuleviku kavandamisel.

"Viimaste aastate sisepoliitilisi arenguid jälgides võib (liialdades) öelda, et vaevalt saab kogukond tekkida, kui seda nähakse üha õhemaks muutuva riigi asendajana kohalike funktsioonide täitmisel – kas siis lihtsalt kohaliku elu korraldajana või isegi “teenusepakkujana”. Kohalik kogukond ei ole mitte enam ainult kohaliku kultuurielu elavdaja, vaid ka näiteks tuletõrjumisteenuse, vetelpäästeteenuse ja turvateenuse pakkuja. Viimase “teenuse” puhul ei mõtle ma enam naabrivalvet, vaid siseturvalisuse arengukavas 2015-2020 planeeritut, kus kogukonda nähakse politseitöö alusrakukesena."

Artiklit saab täies mahus lugeda SIIN

 
2015: 1 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 2009: 1 2008: 1

linnalabor

A: Telliskivi 60A, 10412 Tallinn

@: juhatus [ät] linnalabor ee

Laborantide kontaktid

Linnalabori kogukond

Liitu postiloendiga Linn ja teooria

Tutvu Linnalabori raamatukoguga

Linnalabor Facebook's

MTÜ Linnalabor 2009-2015 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

.Creative Commons License   EENeti logo