Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.12 kuni 01.04.13
Kontaktid: Kaur Sarv, Keiti Kljavin

Projektis osalevate koolide õpilased kaardistavad Maanteeameti „Ohutu koolitee“ projekti ja koolitundide raames ohtlikud kohad ja piirkonnad nende kooli läheduses. Meie Linnalaboris koostame laste poolt sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluse koormuse ja ohtlike kohtade kohta).

Seejärel kutsume kokku arutelu lapsevanematele, õpetajatele, kohaliku omavalitsuse esindajatele, kus tutvustame läbi viidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine ja autokasutuse vähendamine koolide läheduses, jalutus-buss õpilastele, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne). Erinevad ettepanekud ja lahendused sõltuvad koolides läbiviidud analüüsist.

Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisame liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. Liikuvuskava koostamisel osalevad erinevad huvigrupid (lastest kohaliku omavalitsuseni), sealjuures kaasatakse liikuvuskava koostamisse ka liikuvusekspert.

Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.

KÜSK

KIRJUTISED

FAILID
Perioodi november 2013 sissekanded

LINNALABOR VABAKONNA ÜHISNÄDALA AVAKONVERENTSIL

20.nov   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Linnalabor tutvustas täna, 20. novembril Pärnus Vabakonna Ühisnädala avakonverentsil "Kuidas hää elu käima tõmmata!?" koolide liikuvuskavade projekti.

Konverentsil keskenduti mõistele "sotsiaalne innovatsioon", näiteid toodi mitmeid, meie rääkisime sellest, millisel viisil aitab õpilaste koolitee uurimine kaasa inimeste elukeskkonna parandamisele, kuidas me seda teeme, kus me seda juba teinud oleme ning mida plaanime lähitulevikus.

Täpsem info konverentsist ja ühisnädala programmist on leitav siit. 
 

Linnalabor koolitab Võru- ja Jõgevamaa õpetajaid

02.nov   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas kaur

Linnalabor korraldab oktoobris ja novembris koostöös Maanteeametiga Võru ja Jõgeva maakondade õpetajatele koolitee ohtlike kohtade kaardistamise programmi koolituse.

Peamiselt on koolitus suunatud 7. klasside õpetajatele, kes soovivad arvutiklassi abil õppetegevust mitmekesistada. Koolitee kaardistamise programmi abil saavad õpilased kaardistada teekonda koolini või koju, märkida ohtlikke või probleemseid kohti oma teel ning Maanteeameti töövihikute abil analüüsida liikumisvõimalusi ja linnaruumi. Programm võimaldab õpetajatel hinnata õpilaste tähelepanelikkust, probleemide kirjeldamist, väljendusoskust ning liiklusteadmisi.

Koolitustel tutvustab Linnalabor meetodeid, kuidas koolid saavad kaardiprogrammi abil õpilaste kooliteed ohutumaks muuta ja soodustada keskkonnasõbralikumaid liikumisviise nii lastele kui nende vanematele.

Koolitus kestab kuni 1,5 tundi.

Jõgevamaa õpetajate koolitus toimub 4. novembril Jõgeva Põhikoolis, Rohu tänav 10.

Jõgevamaa koolituse tagasiside vorm 
Õpetajate koolitus Tallinna Reaalkoolis 2012.a.
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#