Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.12 kuni 01.04.13
Kontaktid: Kaur Sarv, Keiti Kljavin

Projektis osalevate koolide õpilased kaardistavad Maanteeameti „Ohutu koolitee“ projekti ja koolitundide raames ohtlikud kohad ja piirkonnad nende kooli läheduses. Meie Linnalaboris koostame laste poolt sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluse koormuse ja ohtlike kohtade kohta).

Seejärel kutsume kokku arutelu lapsevanematele, õpetajatele, kohaliku omavalitsuse esindajatele, kus tutvustame läbi viidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine ja autokasutuse vähendamine koolide läheduses, jalutus-buss õpilastele, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne). Erinevad ettepanekud ja lahendused sõltuvad koolides läbiviidud analüüsist.

Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisame liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. Liikuvuskava koostamisel osalevad erinevad huvigrupid (lastest kohaliku omavalitsuseni), sealjuures kaasatakse liikuvuskava koostamisse ka liikuvusekspert.

Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.

KÜSK

KIRJUTISED

FAILID
Perioodi detsember 2013 sissekanded

Selgusid Pärnu koolide kaardistamise tulemused

12.dets   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas kaur

Oktoobris toimus Pärnu linna koolides suur hommikuse koolitee kaardistamine. Linnalabor juhendas kuues koolis rohkem kui 400 põhikooli õpilast märkima ohukohti ja liikumisviise koolitulekul. 9. detsembril esitlesime kaardistamise tulemusi Maanteeametile ja Pärnu linnavalitsusele.

Koostöös Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna magistrantide ja nende juhendaja Anu Printsmanniga Tallinna Ülikoolist koostati osalenud koolidele õpilaste liikumisviiside ja ohuolukordade analüüs ning ülevaatlikud kaardid.

Kaardistamises osalesid:

  • 1. Pärnu Raeküla Kool
  • 2. Pärnu Vanalinna Põhikool
  • 3. Pärnu Ülejõe Gümnaasium
  • 4. Pärnu Rääma Põhikool
  • 5. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
  • 6. Pärnu Ühisgümnaasium

Pärnu koolidesse tullakse järgnevatel viisidel:

  • - Ühistranspordiga – 134 last (32%)
  • - Jalgsi – 131 last (31%)
  • - Autoga – 123 last (29%)
  • - Rattaga – 36 last (8%)

Kaardistamisest selgus, et Pärnu Ühisgümnaasiumisse ja Kuninga tn kooli tullakse kõige rohkem autodega. Vanalinna, Raeküla ja Rääma koolidesse tulevad õpilased kõige enam ühistranspordiga. Pärnu Ülejõe Gümnaasiumisse kõige enam jalgsi ning rattaga, mis olid populaarsemad

Lisaks korraldas Linnalabor kolmes Pärnu koolis algklasside õpilastele hariva "Koolitee ussimängu", mille käigus valisid lapsed nädala jooksul kõige ohutumad ja keskkonnasõbralikumad liikumisviisid koolitulekuks.

Pärnu koolide kaardistamise tulemuste kokkuvõtet saab vaadata siit - (NB! Faili suurus 16 MB). 
Pärnu kooli kaardinäide
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#