Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.12 kuni 01.04.13
Kontaktid: Kaur Sarv, Keiti Kljavin

Projektis osalevate koolide õpilased kaardistavad Maanteeameti „Ohutu koolitee“ projekti ja koolitundide raames ohtlikud kohad ja piirkonnad nende kooli läheduses. Meie Linnalaboris koostame laste poolt sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluse koormuse ja ohtlike kohtade kohta).

Seejärel kutsume kokku arutelu lapsevanematele, õpetajatele, kohaliku omavalitsuse esindajatele, kus tutvustame läbi viidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine ja autokasutuse vähendamine koolide läheduses, jalutus-buss õpilastele, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne). Erinevad ettepanekud ja lahendused sõltuvad koolides läbiviidud analüüsist.

Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisame liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. Liikuvuskava koostamisel osalevad erinevad huvigrupid (lastest kohaliku omavalitsuseni), sealjuures kaasatakse liikuvuskava koostamisse ka liikuvusekspert.

Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.

KÜSK

KIRJUTISED

FAILID
Perioodi oktoober 2013 sissekanded

Algas õpilaste koolitee kaardistamine Pärnus

02.okt   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas kaur

Linnalabor alustas koostöös Maanteeameti ja Pärnu linnavalitsusega kuues Pärnu koolis õpilaste hommikuse koolitee kaardistamist. Oktoobrikuu jooksul kaardistame 4.-7. klasside õpilastega ohtlikud kohad nende kooliteel ja peamised liikumisviisid.

Kaardistamises osalevad järgmised koolid:

  • - Pärnu Raeküla Kool
  • - Pärnu Vanalinna Põhikool
  • - Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
  • - Pärnu Rääma Põhikool
  • - Pärnu Ülejõe Gümnaasium
  • - Pärnu Ühisgümnaasium

Kaardistamise tulemustest koostab Linnalabor kokkuvõtlikud kaardid ja ülevaated iga kooli ümbruse tänavaruumist ja liikluskorralduse peamistest probleemidest. Õpilaste sisestatud andmed on ka sisendiks Pärnu maakonna ühistranspordi liinivõrgu uuendamise uuringule, mida viib läbi liiklusuuringute ettevõte Stratum.

Lisaks korraldab Linnalabor kolme Pärnu kooli algklasside õpilastele "Koolitee ussimängu" võistluse, mille käigus selgitatakse välja kõige ohutumalt ja keskkonnasõbralikumalt kooli tulev klass. Võistluses osalevad Pärnu Vanalinna põhikool, Rääma põhikool ja Raeküla põhikool.

Maanteeameti "Koolitee ohtlike kohtade kaardistamise" programmi laiemaks kasutamiseks korraldab Linnalabor koostöös Pärnu maavalitsusega maakonna õpetajatele kaardirakenduse koolituse. Koolitus toimub oktoobri lõpus. 
.
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#