Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English

Teenused

Linnalaboris töötame igapäevaselt linnaarengu trendide, probleemide ja heade praktikatega nii Euroopast kui ka väljaspoolt, otsime tiheasustuste toimimist ja valitsemist parandavaid lahendusi, aitame luua head elukeskkonda ja kvaliteetset linnaruumi. Peame oluliseks valdkondade- ja sektoritevahelist koostööd ning väärt ideede ja kogemuste levimist. Tegeleme sotsiaalse ettevõtlusega ning -innovatsiooniga.

Linnalabor on 10 aasta jooksul leiutanud kümneid, kui mitte rohkem, erinevaid vorme linnaruumi teenustest ja tegelenud nii ruumiotsuste kujundamise suunamise, kogukonna võimustamise kui ka näiteks liikuvusküsimustega. Täna pakub Linnalabor kolme peamist tegevust, mille kõigi koostöö vorm arvestab alati olukorra erilisi võimalusi ja vajadusi.

Ülevaate kõikidest meie varasematest töödest saab tegevuste lehelt.

linnaretked

Linnaretked on Linnalabori ruumihariduse ea-ülene programm. Tegemist on uutmoodi ekskursioonidega veel avastamata ja juba avastatud paikadesse. Kaasaegse linnaruumi teemasid käsitlevaid retki juhivad ekspertidest entusiastid, kes katsetavad koos retkelistega eri liikumisviise, kaardistavad linnaruumis ajalookihte ning viivad retkelised kokku kohalike tegijatega. Tutvustame linna arengus olulisi nähtusi ja kohti ning ehitame sildu ekspertide ja ruumikasutajate vahele.

retk

ruumikavad

Ruumikava on vahend (linna)ruumi analüüsiks, elukeskkonna strateegiliseks kavandamiseks ning ettevõtete, maaomanike ja kogukonna kaasamiseks. Ruumikava koostamisel kasutame erinevaid meetodeid ja ekspertteadmist, analüüsime ehitatud keskkonna toimimist, teeme kvalitatiivseid intervjuusid, korraldame töötubasid, linnaretki jne. Ruumikava aitab kohalikel omavalitsustel püstitada eesmärke eri mõõtkavas (avaliku) ruumi teemadel, näiteks ühendades arengukava üldplaneeringuga.


konsultatsioonid ja uuringud

Linnalaboril on laialdane ja mitmekesine kompetents erinevate (linna)ruumi uuringute, analüüside, kaardistuste, liikuvuskavade ja ideekorjete läbiviimisel vastavalt tellija poolt seatud lähteülesandele. Igale päringule koostame sobiva paketi lahendamist vajava ülesande asjakohaseks analüüsiks.


.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#