Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.12 kuni 01.04.13
Kontaktid: Kaur Sarv, Keiti Kljavin

Projektis osalevate koolide õpilased kaardistavad Maanteeameti „Ohutu koolitee“ projekti ja koolitundide raames ohtlikud kohad ja piirkonnad nende kooli läheduses. Meie Linnalaboris koostame laste poolt sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluse koormuse ja ohtlike kohtade kohta).

Seejärel kutsume kokku arutelu lapsevanematele, õpetajatele, kohaliku omavalitsuse esindajatele, kus tutvustame läbi viidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine ja autokasutuse vähendamine koolide läheduses, jalutus-buss õpilastele, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne). Erinevad ettepanekud ja lahendused sõltuvad koolides läbiviidud analüüsist.

Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisame liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. Liikuvuskava koostamisel osalevad erinevad huvigrupid (lastest kohaliku omavalitsuseni), sealjuures kaasatakse liikuvuskava koostamisse ka liikuvusekspert.

Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.

KÜSK

KIRJUTISED

FAILID
Perioodi oktoober 2012 sissekanded

Ohutu koolitee teeb koostööd EKA arhitektuuriteaduskonna magistrantidega

27.okt   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Ohutu koolitee pilootprojekt on jõudnud järgmisesse faasi: 2. oktoobril algas Eesti Kunstiakadeemias geoinfosüsteemide (GIS) kursus, mida juhendab Tallinna Ülikooli teadur Anu Printsmann. Kursuse arvestustööna koostavad EKA arhitektuuriteaduskonna magistrandid ülevaate õpilaste koolitee kaardistamise andmetest (peamised liikumissuunad, ohtlikud kohad ja alad nende kooliteel ja kasutatavad liikumise viisid).

Magistrandid esitavad Linnalaborile valminud kaardid novembris. Kui andmed on analüüsitud ning liikuvuskavade mustandid valmis, tutvustame juba detsembris esimesi tulemusi. Viime koolides läbi avalikud arutelud kooli juhtkonnale, seotud ametitele, õpetajatele, kohaliku omavalitsuse esindajatele ja lapsevanematele. Ohutut kooliteed! 
 

Ohutu koolitee koolijuhtide infopäeval

26.okt   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Ohutu koolitee tutvutas Tallinna koolijuhtidele Kuristiku-Gumnaasiumis toimunud infopäeval liikuvuskavasid, koolide liikuvuse planeerimist ja Ohutu koolitee pilootprojekti. Infopäeva päevakava järgi siit . 
 

Fotovõistlus

07.okt   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Alates tänasest, 8. oktoobrist algab Linnalabori „Minu koolitee“ fotovõistlus. Linnalabor julgustab pildistama hommikust teed kooli, mille kaudu õpilased hindavad oma kooli tulemise ohutust, jäädvustavad enda jaoks ohtlikke kohti liikluses, tänavatel, kooli ümbruses – märkavad seda, mis täiskasvanu vaateväljast välja jääb.

Võistlusest ootame osa võtma kõiki Linnalabori ohutu koolitee pilootprojektis osalevate koolide 4.-7. klasside õpilasi. Pilte saavad saata õpilased Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, Jakob Westholmi Gümnaasiumist, Merivälja Koolist, Tallinna Rahumäe Põhikoolist, Kuristiku Gümnaasiumist, Tallinna Ühisgümnaasiumist, Peetri Lasteaed-Põhikoolist ja Tabasalu Ühisgümnaasiumist.

Võistlustöid saab esitada 8. novembrini 2012 ning osalemistingimustega saab tutvuda siin ning osalevates koolides.

Fotovõistluse võitjaid autasustatakse ohutu koolitee pilootprojekti avalikel aruteludel, mis toimuvad novembrist detsembrini 2012. Võistlust toetab Tallinna linn. 
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#