Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.12 kuni 01.04.13
Kontaktid: Kaur Sarv, Keiti Kljavin

Projektis osalevate koolide õpilased kaardistavad Maanteeameti „Ohutu koolitee“ projekti ja koolitundide raames ohtlikud kohad ja piirkonnad nende kooli läheduses. Meie Linnalaboris koostame laste poolt sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluse koormuse ja ohtlike kohtade kohta).

Seejärel kutsume kokku arutelu lapsevanematele, õpetajatele, kohaliku omavalitsuse esindajatele, kus tutvustame läbi viidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine ja autokasutuse vähendamine koolide läheduses, jalutus-buss õpilastele, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne). Erinevad ettepanekud ja lahendused sõltuvad koolides läbiviidud analüüsist.

Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisame liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. Liikuvuskava koostamisel osalevad erinevad huvigrupid (lastest kohaliku omavalitsuseni), sealjuures kaasatakse liikuvuskava koostamisse ka liikuvusekspert.

Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.

KÜSK

KIRJUTISED

FAILID
Perioodi märts 2013 sissekanded

Seminar: Säästvad linnaliikuvuse kavad – kuidas korraldada, keda kaasata?

26.mär   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas kaur

Millal: 26. märtsil 2013 a. kell 13:00

Kus: Rahvusraamatukogu, Kuppelsaal

Säästva Eesti Instituut (SEI) korraldab koos Linnalaboriga seminari "Säästvad linnaliikuvuse kavad – kuidas korraldada, keda kaasata?".

PÄEVAKAVA

13.00- 13.30 Sissejuhatus. Linnaliikuvuse kavad – uus vahend strateegiliseks ja kaasavaks planeerimiseks Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut

13.30-14.15 Getting organised to fund SUMP activities - experiences from European cities Ivo Cré, Polis Network/ELTIS-Plus

14.15-14.30 Linnalise liikuvuse toetamine 2014-2020 Toomas Haidak, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

14.30-15.00 Linnapiirkonna integreeritud strateegiad ja Eesti planeerimissüsteem Heikki Kalle, Eesti Planeerijate Ühing

15.00-15.15 Kohvi- ja teepaus

15.15-15.30 Tallinna liikuvuskava algatamisega seotud küsimused Anu Kalda, Tallinna Transpordiamet

15.30-16.30 Arutelu

16.30-17.00 Koolide liikuvuskavad kui LiLiA mudelid – esimesed kogemused Eesti koolide liikuvuskavadest Kaur Sarv, Linnalabor

Seminari korraldavad Säästva Eesti Instituut ning Linnalabor koostöös Intelligent Energy Europe kaasrahastatava projektiga ELTIS-PLUS www.mobilityplans.eu 
.
 

Linnalabor kaardistas koos Merivälja õpilastega laste koolitee

08.mär   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas kaur

8. märtsi Pirita linnaosa lehes ilmus artikkel Merivälja kooli liikuvuskava koostamisest. Viide artiklile (lk 4) siin.

Toome siinkohal ära artikli sissejuhatuse:

Tänapäeval on võimalik e-lahenduste kaasabil mõjutada arvuti tagant tõusmata linnaruumis aset leidvaid muutusi. Üheks selliseks näiteks on Linnalabori poolt Merivälja kooli arvutiklassis korraldatud õpilaste koolitee kaardistamine. 2012. aasta juunis ja oktoobris märkisid 4. klasside õpilased Maanteeameti koolitee kaardirakendusse oma kooli tulemise viisi (jalgsi, rattaga, bussiga või autoga).

Lisaks tuli küberkaardile märkida teel märgatud ohtlikud kohad ja liiklusmärgid. Kaardistamise eesmärk oli ühendada mitu õppeainet. Õpilased pidid ühelt poolt olema osavad oma eneseväljenduses ja teiselt poolt oskama lugeda kaardilt linnatänavaid, st õpetajatel oli võimalik laste täidetud kaarte hinnates jälgida ka liiklusõpetuses õpitut ja emakeele oskust probleemide sõnastamisel

Tänapäevane liiklusõpe

Vestlustes lastega on välja tulnud mitu tänapäevase liiklusõppe puudujääki. Liiklusest räägitakse mõnes koolis vaid sügisel ja kevadel - kooliaasta alguses ja lõpuaktustel. Merivälja koolis see nii ei ole, sest tegemist on liiklusõppe osas Eesti ühe eeskujulikuma näitega. Seetõttu soovitas Maanteeameti liiklusohutuse osakond meil just Merivälja koolis “Ohutu koolitee” pilootprojekti alustada. Kokku koostame liikuvuskavad (school travel plan) kaheksale Tallinna ja Harjumaa koolile. Pilootprojekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). 
Tali Kletteri pilt Merivälja kooliteest
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#