Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.12 kuni 01.04.13
Kontaktid: Kaur Sarv, Keiti Kljavin

Projektis osalevate koolide õpilased kaardistavad Maanteeameti „Ohutu koolitee“ projekti ja koolitundide raames ohtlikud kohad ja piirkonnad nende kooli läheduses. Meie Linnalaboris koostame laste poolt sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluse koormuse ja ohtlike kohtade kohta).

Seejärel kutsume kokku arutelu lapsevanematele, õpetajatele, kohaliku omavalitsuse esindajatele, kus tutvustame läbi viidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine ja autokasutuse vähendamine koolide läheduses, jalutus-buss õpilastele, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne). Erinevad ettepanekud ja lahendused sõltuvad koolides läbiviidud analüüsist.

Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisame liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. Liikuvuskava koostamisel osalevad erinevad huvigrupid (lastest kohaliku omavalitsuseni), sealjuures kaasatakse liikuvuskava koostamisse ka liikuvusekspert.

Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.

KÜSK

KIRJUTISED

FAILID
Perioodi juuni 2012 sissekanded

Säästva transpordi foorum

12.juun   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Millal: 12. juunil 2012 a. kell 10:00

Kus: Tallinna Õpetajate Maja

Linnalaborandid Kaur ja Keiti osalesid ohutu koolitee projektiga foorumil „Hästi korraldatud linnaliikuvus – puhtam õhk ja parem elukeskkond“. Foorumi korraldas SA Keskkonnakogu koostöös Säästva Eesti Instituudi ja Tallinna Keskkonnaametiga.

Foorumis arutatu kohta loe Mari Jüssi (Säästva Eesti Instituut) koostatud kokkuvõtet, mille saab alla laadida Keskkonnakogu kodulehelt. 
LiLi - Linna Liikuvuse Arengukava
 

OHUTU KOOLITEE KAARDIRAKENDUSE KOOLITUS NR 1

11.juun   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Enne suvepuhkust osalesid 11. juunil Ohutu koolitee projekti koolide esimene grupp 4.-7. klassi õpetajad (kas loodusõpetuse, geograaafia, arvutiõpetuse või mõni teine huvitatud õpetaja) “Ohutu koolitee“ kaardirakenduse kasutamise koolitusel. Koolitus toimus Tallinna Reaalkoolis koostöös Maanteeametiga. Linnalabor tänab koolitajat Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetajat Piret Karu! 
illustratsioon
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#