Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.12 kuni 01.04.13
Kontaktid: Kaur Sarv, Keiti Kljavin

Projektis osalevate koolide õpilased kaardistavad Maanteeameti „Ohutu koolitee“ projekti ja koolitundide raames ohtlikud kohad ja piirkonnad nende kooli läheduses. Meie Linnalaboris koostame laste poolt sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluse koormuse ja ohtlike kohtade kohta).

Seejärel kutsume kokku arutelu lapsevanematele, õpetajatele, kohaliku omavalitsuse esindajatele, kus tutvustame läbi viidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine ja autokasutuse vähendamine koolide läheduses, jalutus-buss õpilastele, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne). Erinevad ettepanekud ja lahendused sõltuvad koolides läbiviidud analüüsist.

Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisame liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. Liikuvuskava koostamisel osalevad erinevad huvigrupid (lastest kohaliku omavalitsuseni), sealjuures kaasatakse liikuvuskava koostamisse ka liikuvusekspert.

Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.

KÜSK

KIRJUTISED

FAILID
Perioodi august 2012 sissekanded

Ohutu koolitee kaardirakenduse koolitus nr 2

31.aug   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

31. augustil osales ohutu koolitee projekti koolide teine grupp, 4.-7. klassi õpetajad (loodusõpetuse, geograaafia, arvutiõpetuse ja teised huvitatud õpetajad) “Ohutu koolitee“ kaardirakenduse kasutamise koolitusel. Koolitus toimus Tallinna Reaalkoolis koostöös Maanteeametiga. Linnalabor tänab koolitajat - Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetajat Piret Karu! 
 

Aktiivne ja turvaline koolipäev

28.aug   | projektis Ohutu koolitee   |   sisestas keiti

Kaur Sarv tutvustas Tallinna üldhariduskoolide õpetajatele koolide Ohutut kooliteed ja koolide liikuvuse planeerimist Tallinna Haridusameti kureeritud Euroopa Liidu Interreg IV A programmi projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ seminaril. 
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#