Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.14 kuni 01.09.14
Kontaktid: Madle Lippus, Anu Kägu, Jaanika Ait, Peeter Vihma, Eliise Peelo, Eha Paas

Linnalabor kaardistab koos Eesti Külaliikumisega Kodukant aprillist detsembrini 2014 linna- ja külakogukondi. Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eestis tegutsevate linna- ja külakogukondade hetkeseisu ning saada ülevaade nende toimimisest. Uuringu tulemusi plaanime esitleda juba 2014. aasta novembris.

Uuringu läbiviimise ajendiks on küla- ja linnaseltside ning teiste kogukondade aina kasvav tähtsus kohaliku elu korraldajatena. Samas puudub laiem ülevaade praegu tegutsevatest kogukondadest, nende toimimisest, ülesehitusest ja takistustest tegutsemisel. Sellise ülevaate loomine annab võimaluse paremini hinnata kogukondade valmisolekut ja võimekust kohalikku elu korraldada. Samuti annab see võimaluse kaardistada kohad, kus kogukonnad vajavad rohkem toetust.

Antud uuringut kavandame sissejuhatusena, mis annab esmase ülevaatliku pildi eesti küla- ja linnakogukondadest. Uuringu viime läbi kahes etapis: aprillis-mais toimuvad uuringut sissejuhatavad fookusgrupid uurimisküsimuste täpsustamiseks, millele järgneb suvekuudel ankeetküsitluse läbiviimine laiemale sihtrühmale. Küsitlusest saadud tulemusi asume analüüsima suve lõpust ning tulemusi on kavas esitleda juba 2014. aasta Kodanikuühiskonna nädala raames .

Uuringumeeskonda kuulub uuringujuht Madle Lippus - madle[at]linnalabor.ee, sotsioloog Peeter Vihma, uurijad Jaanika Ait ja Anu Kägu - anu[at]linnalabor.ee ning Kodukandist Eha Paas - eha[at]kodukant.ee.

Uuringut rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


KIRJUTISED

FAILID
Perioodi veebruar 2015 sissekanded

esitleme kogukonnauuringu tulemusi 19. veebruaril

11.veeb   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas teele

Kas sina tead, mis on kogukond? Aga seda, kuidas see tegutseb?

Linnalabor koos Eesti Külaliikumisega Kodukant kaardistas KÜSKi toel esmakordselt Eestis geograafiliselt piiritletud linna- ja maakogukondi ning soovib uuringuleide avalikult jagada. Uuringu (raportit näed siit) avalik esitlus toimub 19. veeburaril kell 15-17 Eesti Arhitektuurikeskuse ruumides Kultuurikatlas (Põhja pst 27a, Tallinn). Oma tulekust saad märku anda siin .

Lisaks uuringutulemuste tuvustamisele toimub esitlusel vestlusring, kus arutame, milliseid riigi ülesandeid suudab kogukond kanda. Vestlusringis osalevad Andrus Saliste Muraste külaseltsist, Triin Lääne Tartumaa Arendusseltsist, Saue vallavanem Andres Laisk ja Marten Lauri Siseministeeriumist. 
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#