Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 03.14 kuni 01.09.14
Kontaktid: Teele Pehk, Maria Derlõš, Madle Lippus, Vladislav Kopõlkov

Tallinnas on palju aktiivseid naabruskondi, kuid elanikuaktiivsus pole veel paneellinnakutesse üle kandunud. Lasnaidee algatusega läheneme seni pigem passiivsena tuntud Lasnamäele kogukonnaarenduse ja elukeskkonna parandamise kaudu, koondades neist teemadest huvitatud inimesed, vabaühendused, korteriühistud, ettevõtted ja teised osapooled ühte võrgustikku, mis keskenduks lasnamäelaste aktiveerimisele.

Kuuekuulise projekti jooksul intervjueerime lasnamäelaste aktiivsuse tõstmisest huvitatud kodanikuühendusi ja inimesi, korraldatame töötubasid, viime läbi ruumilisi aktsioone ning kajastame tegevusi ja tulemusi eesti, vene ja inglise keeles. Projekti tulemusel tekib loodud võrgustiku konkreetsem tegevuskava lasnamäelaste aktiveerimiseks, tugevneb lasnamäelaste teadlikkus elukeskkonna parandamises osalemisest, suureneb sihtrühmade koostöövalmidus ning tekib kogukonnaarenduse mudel passiivsetele linnaosadele üle Eesti.

Tutvu Lasnaidee tegevusega lähemalt Lasnaidee kodulehel .

Algatust viib ellu Linnalabor partnerluses MTÜga Kontakt. Lasnaideed toetab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.


KIRJUTISED

FAILID

Linnalabori ettevõtmised Lasnamäel tõid Mariale aukodaniku tiitli

07.dets   | projektis Lasnaidee   |   sisestas kadrik

26. novembril andsid peaminister Taavi Rõivas ja siseminister Hanno Pevkur üle kodanikupäeva aumärgid, millega tunnustatakse Eesti inimesi, kes on silma paistnud kodanikuaktiivsuse, vabatahtliku töö või panusega ühiskonnaellu.

Tunnustatud sai ka linnalaborant Maria Derlõš, kelle oluliseks ja silmapaistvaks saavutuseks peeti Eesti ühe suurima linnaosa Lasnamäe kogukonna võimendamist ja sealsete elanike aktiviseerimist. Lasnaidee algatuse raames korraldati koostöös Lasnamäe elanikega erinevaid elukeskkonda parendavaid tegevusi (LasnaPiknik ja LasnaVärvid), väärtustati olemasolevat linnaruumi ja julgustati erineva emakeelega inimesi ühise eesmärgi saavutamiseks omaalgatusele. Lasnaidee tulemusel murti mitmeid Lasnamäe ja sealsete elanike kohta käivaid stereotüüpe ja pandi alus tugevale aktiivselt tegutsevale Lasnaidee kogukonnale.

Aumärki vastu võttes rõhutas Maria, et kodanike omaalgatusele innustamine on väga tähtis, kuid samavõrd oluline on selle kõrval ka omavalitsuse ja teiste võimukandjate toetus kohalikele algatustele. Piirkonna elanike ja huvigruppidega arvestamine on oluline, saavutamaks paremaid tulemusi naabruskonna, linna, piirkonna ja terve Eesti arengus. "Tähtis on liikuda pelgalt kaasamisest üksteisega arvestava koostöö suunas," sõnas Maria.

Vaata Lasnaidee kohta lähemalt algatuse kodulehelt ja jälgi Facebook'i kaudu . 
 

Lasnavärvid ilmestavad Lasnamäe betoontreppe

16.sept   | projektis Lasnaidee   |   sisestas teele

30. ja 31. augustil toimus Lasnaidee järjekordne aktsioon: Lasnamäe kanali ääres paikneva Kotka kaupluse trepi kirjuksvärvimine arhitekt Jekaterina Kljutšniku eskiisi alusel. Trepivärvimises osalesid Lasnaidee võrgustiku liikmed ja paljud kohalikud, nii noored kui ka pereisad ja -emad. Aitäh kõigile tublidele maalritele!

Vaata LasnaVärvid aktsiooni pilte ja loe meediakajastust Lasnaidee kodulehelt.

Ühtlasi on meil rõõm teatada, et värvikirev trepp on linnakunstiürituse Suur-Lasnamäe üks kunstiobjekte. 
pildistas Vladislav Kopõlkov
 

lasnapiknik 15. juunil Kivila pargis

03.juun   | projektis Lasnaidee   |   sisestas teele

Lasnamäelased ja Lasnamäe elukeskkonna parandamisest huvitatud, olete väga oodatud 15. juunil Lasnapiknikule!

Kohapeal räägime sellest, kuidas elanikud saavad ise oma elukeskkonda mõjutada, arutame elamisväärse Lasnamäe üle ning tutvume Lasnamäe aktuaalsete arendusplaanidega (perspektiivne Rahu rattatee, golfiväljak jm). Lapsed saavad mängida sulgpalli, petanque’i, keksu ja muud. Piknikulaudade vahel saab vaadata näitust sel sügisel Lasnamäe eri paikadesse ilmuvatest linnakunstiobjektidest ning fotonäitust kohalikest elanikest. Eelkõige aga naudime Lasnapiknikul suve. Suhtlus vene ja eesti ning vajadusel inglise keeles!

Piknik algab kell 14 Kivila pargi lõpus, maleruudus sillutisega väljakul Linnamäe 20 maja taga.

Rohkem infot Lasnaidee kodulehel. 
Lasnapikniku lendlehed postkastidesse
 

15. aprillil kaardistab võrgustik Lasnamäe probleemkohti

11.apr   | projektis Lasnaidee   |   sisestas teele

Lasnaidee algatuse võrgustik, mis koosneb aktiivsetest lasnamäelastest ja Lasnamäe elukeskkonna parandamisest huvitatud inimestest, koguneb 15. aprillil kell 17 Lasnamäe linnaosavalitsuse saali (Pallasti 54). Kohtumisel tutvustame veelkord Lasnaidee algatuse põhimõtteid ning elanike aktiveerimiseks rakendatavat meetodit. Võrgustiku ülesandeks on defineerida sihtrühmad, valdkonnad ja/või piirkonnad, mis vajavad Lasnamäel kõige suuremat tähelepanu. Kohtumise lõpuks oleme üheskoos välja valinud kolm-neli peamist lähenemist lasnamäelaste aktiveerimiseks ning jaguneme vastavatesse töörühmadesse edasiste tegevuste planeerimiseks.

Peale kohtumist avalikustame ka Lasnaidee kodulehe. 
ettevalmistav kohtumine loomeinimestega
 

Lasnaidee algatus kasvatab lasnamäelastes aktiivsust

28.mär   | projektis Lasnaidee   |   sisestas teele

Loogilise jätkuna pealinna aktiivseid naabruskondi võimustanud Linnaidee algatusele suuname nüüd pilgud pigem elanikupassiivsuse poolest tuntud Lasnamäele. Lasnaidee algatusega tahame kohalikest tegijatest, mõtlejatest, ühendustest ja ühistutest moodustada võrgustiku, mille abil lasnamäelastes oma elukeskkonna parandamise vastu huvi tõsta ja ühiselt õueaktsioone läbi viia.

Hetkel kohtume võrgustiku võimalike liikmetega, selgitame oma kavatsusi ja uurime, kuidas iga väikegi algatus või hea idee Lasnamäe elukeskkonna ja kuvandi parandamise töös ära kasutada. 15. aprillil korraldame Lasnaidee võrgustiku ühiskohtumise, kus paneme täpsemalt paika, kellele ja mis piirkonnas algatuse tegevused suunata.

Lasnaideele tuleb ka eesti-, vene- ja inglisekeelne blogi. 
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#