Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.14 kuni 01.09.14
Kontaktid: Madle Lippus, Anu Kägu, Jaanika Ait, Peeter Vihma, Eliise Peelo, Eha Paas

Linnalabor kaardistab koos Eesti Külaliikumisega Kodukant aprillist detsembrini 2014 linna- ja külakogukondi. Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eestis tegutsevate linna- ja külakogukondade hetkeseisu ning saada ülevaade nende toimimisest. Uuringu tulemusi plaanime esitleda juba 2014. aasta novembris.

Uuringu läbiviimise ajendiks on küla- ja linnaseltside ning teiste kogukondade aina kasvav tähtsus kohaliku elu korraldajatena. Samas puudub laiem ülevaade praegu tegutsevatest kogukondadest, nende toimimisest, ülesehitusest ja takistustest tegutsemisel. Sellise ülevaate loomine annab võimaluse paremini hinnata kogukondade valmisolekut ja võimekust kohalikku elu korraldada. Samuti annab see võimaluse kaardistada kohad, kus kogukonnad vajavad rohkem toetust.

Antud uuringut kavandame sissejuhatusena, mis annab esmase ülevaatliku pildi eesti küla- ja linnakogukondadest. Uuringu viime läbi kahes etapis: aprillis-mais toimuvad uuringut sissejuhatavad fookusgrupid uurimisküsimuste täpsustamiseks, millele järgneb suvekuudel ankeetküsitluse läbiviimine laiemale sihtrühmale. Küsitlusest saadud tulemusi asume analüüsima suve lõpust ning tulemusi on kavas esitleda juba 2014. aasta Kodanikuühiskonna nädala raames .

Uuringumeeskonda kuulub uuringujuht Madle Lippus - madle[at]linnalabor.ee, sotsioloog Peeter Vihma, uurijad Jaanika Ait ja Anu Kägu - anu[at]linnalabor.ee ning Kodukandist Eha Paas - eha[at]kodukant.ee.

Uuringut rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


KIRJUTISED

FAILID
Perioodi märts 2015 sissekanded

kogukonnauuringu esitlused

24.mär   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas teele

Pärast uuringu valmimist tegeleme aktiivselt tulemuste esitlemise ja levitamisega:

- Sirbis ilmus linnalaborant Madle sulest artikkel "Kogukond on partner kohaliku elu korraldamisel" , mis võtab kokku veebruaris Tallinnas toimunud uuringu esitluse vestlusringi. Vaata vestlusringi videosalvestust ning esitlusürituse fotosid Bioneer.ee pildistaja Janek Jõgisaare kaamerast.

- Märtsi alguses Saue valla avatud valitsemise partnerluse mõttekojas esitles linnalaborant Teele uuringu peamisi tulemusi. Ürituse pisikokkuvõte.

- 26. märtsil kell 11.15-12.15 esitleb Madle koos Külli Vollmeriga Kodukandist valdade-linnade päevadel uuringu tulemusi ning Põlva ja Saue valla esindajatega toimub arutelu kogukonna esindaja rollist ja omavalitsuste rahastamismudelitest. Esitlus on osa kella 10st algavast teemablokist "Kogukonnad koostöös omavalitsusega", kus koos praktikutega üle Eesti toimuvad arutelud avalike teenuste delegeerimise, kogukondade ja vabatahtlike teemal. 
kogukonnauuringu esitlus Tallinnas 19. veebruaril 2015
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#