Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 12.15 kuni 01.09.16
Kontaktid: Madle Lippus, Peeter Vihma

Projekti eesmärk on edendada kogukondlikku turvalisust luues juhendmaterjali heade praktikatega erinevate osapoolte (piirkonnapolitsei, kogukonna liikmed ja juhid, naabrivalve, sotsiaaltöötajad, kohalik omavalitsus) koostöö tulemuslikumaks korraldamiseks.

Selleks kaardistatame ja analüüsime hästitoimivaid koostööpraktikaid kahest vaatenurgast: ühelt poolt piirkondliku politsei praktilist töökorraldust ja igapäevaselt kasutatavaid meetodeid ning teiselt poolt kogukondlikke turvalisuse suurendamisele suunatud ettevõtmisi. Lähtudes projekti spetsiifikast huvitab meid ennekõike erinevate tasandite kokkupuutepunktid.

Analüüsi tulemusena koostatame “tööriistad” ehk juhendid nii piirkonnapolitseile, kogukondadele kui ka teistele osapooltele koostööpõhimõtete, ja -võtete kasutuselevõtuks olemasolevate ressursside tingimustes.

Juhendmaterjali tutvustamiseks ja heade praktikate kasutuselevõtu hõlbustamiseks viime läbi koolitused asjassepuutuvatele osapooltele.

Projekti rahastab siseministeerium kogukondliku turvalisuse 2015. aasta taotlusvoorust.

Proekti partneriteks on Poltsei- ja Piirivalveamet, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Naabrivalve ja Päästeliit.


FAILID
Perioodi august 2016 sissekanded

Räägime Arvamusfestivalil kogukondlikust turvalisusest

12.aug   | projektis Kogukondlik turvalisus   |   sisestas madle

Laupäeval, 13. augustil kell 13.30 algab Arvamusfestivali Julgeolekualal (festivali kaardil ala number 33) Siseministeeriumi korraldatud paneel teemal Kodukandi riskid ja kogukondlik võrgustik, kus eksperdina osaleb Linnalabori Kogukondliku turvalisuse uuringujuht Madle Lippus. Paneeli eesmärgiks on selgitada välja peamised ohud kogukondade turvalisusele praegu, kuidas kogukondades tuntakse valmidust nende ohtudega tegelda, mis on kogukondade roll ja mis erinevate asutuste roll ning lõpuks leida võimalusi, kuidas kogukonnad muutuksid tugevamaks mh oma turvalisuse tagamisel. Tuginedes peatselt valmivale Kogukondliku turvalisuse analüüsiraportile kommenteerib Madle arutelul osalejate seisukohti ning annab ülevaate kogutud headest praktikates. Lisaks Madlele osalevad Siseministeeriumi korraldataval arutelul veel Andres Jaadla Eesti Korteriühistute Liidust, Anneli Kana Eesti Külaliikumisest Kodukant, Helmer Hallik Politsei- ja Piirivalveametist, Madle Lippus Linnalaborist ning Rasmus Lahtvee Eesti Abipolitseinike Kogust.

Kogukondliku turvalisuse uuringu käigus kogutud näiteid paneme tasapisi juba üles kodulehele kohalikkoostoo.ee. Lähinädalatel saab avaldamisvalmiks ka uuringuraport.

Jooksev infot Julgeolekuala ning sealt toimuvate arutelude kohta on leitav sündmuse Facebooki lehel. 
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#