Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 10.13 kuni 01.01.16
Kontaktid: Regina Viljasaar, Kadri Koppel, Kristi Grišakov, Ulla Männi, Andra Aaloe, Teele Pehk

Riigipidamise kava eesmärk on esmalt analüüsida Eesti praegust olukorda ja tulevikus ees seisvaid muutusi ning teiseks töötada välja lahendused oludega võimalikult paremaks hakkamasaamiseks. Ja nii, et elu ikka edeneks. Vaata projekti kohta lähemalt Eesti Koostöö Kogu lehelt .

Linnalabor vaatleb antud projektis kaht teemat, mis läbivad kõiki eluvaldkondi - need on ruum ja kogukond. Kuidas ruum meie elu kujundab, kuidas meie ruumi kujundame? Mida tähendab kogukond ning milline võiks olla Eestile sobiv kogukondlik elustiil? Loome töö käigus pildi senisest teadmusest Eesti arengute kohta, pakume välja oma visiooni(d) ning teeme ettepanekud, kuidas eesmärkideni jõuda.

Oktoobris 2013 tegeleb töögrupp teemade kaardistamise ja ülesande täpsustamisega, novembrist alates keskendume visioontitööle, kasutades selleks võimalikult paljude ekspertide abi.

Kui soovite projektis osaleda, võtke palun ühendust Regina Viljasaarega (regina [at] linnalabor.ee, 56 903 679). Siinsel veebilehel avaldame ka töö käigu kohta jooksvalt ülevaateid.


KIRJUTISED
Perioodi detsember 2013 sissekanded

Töö eesmärk

28.dets   | projektis Ruumiidee   |   sisestas regina

Ruum ja kogukond on teemad, mis läbivad kõiki eluvaldkondi.Kuid kuidas ruum meie elu kujundab, kuidas meie ruumi kujundame? Mida tähendab kogukond ning milline võiks olla Eestile sobiv kogukondlik elustiil? Võtame sihiks küsimuse, kuidas me tahaks elada aastal 2036 ning kuidas sinna jõuda. Töö käigus loome pildi senisest teadmusest Eesti arengute kohta, pakume välja oma visiooni(d) ning teeme ettepanekud, kuidas eesmärkideni jõuda.

Meie tööl on kolm etappi:

  • Kaardistada Eesti ruumi- ja kogukonnateemade tulevikuperspektiivid erinevatel ruumitasanditel (rahvusvaheline ja riiklik, regionaalne, kohapõhine ja individuaalne) ← stsenaariumid
  • pakkuda välja praktilisi lahendusi, mis adresseeriksid Eesti praeguseid ruumilise planeerimise, arengu ja kogukondade toimimisega seotud probleeme, käsiteledes sealhulgas teenuseid puudutavaid küsimusi ← ettepanekud
  • leida tasakaal praeguste probleemide lahendamise ja tulevikueesmärkide vahel, et need oleksid teineteise suhtes võimalikult toetavad. Struktuur lähtub eelnevalt nimetatud jaotusest (rahvusvaheline ja riiklik, regionaalne, kohapõhine ja individuaalne) ← strateegia


 
 

November 2013

05.dets   | projektis Ruumiidee   |   sisestas regina

Novembri jooksul oleme tegelenud stsenaariumite kirjutamisega. Ruumiteemades oleme aluseks võtnud kaks äärmust: üldine hajalinnastumine vs nelja linnaregiooni domineerimine ja struktuur vastutab teenuste ja olme eest vs asju aetakse kogukondades, kus igaüks tunnetab oma rolli. Stsenaariumid saavad aluseks strateegiale, millele palume teie kommentaare jaanuari lõpus.

Kristi ja Kadri kirjutasid detsembris ilmuvale U-le artikli mõtteviisidest, mis meid ruumi kasutamisel juhivad.

Jaanuarisse kavandame workshoppi EKA urbanistika- ja arhitektuuritudengitega ning veebruarisse meie töö taustaks ruumi- ja kogukonnateemasid avavat artiklisarja.

Töömeeskonnas on toimunud muudatused, küll mitte isikkoosseisus vaid moodsale ajale kohaselt, asupaigas. Kadri osaleb töös mõnda aega Vancouverist, Regina Berliinist. 
Stsenaarumiteljed
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#