Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 10.13 kuni 01.01.16
Kontaktid: Regina Viljasaar, Kadri Koppel, Kristi Grišakov, Ulla Männi, Andra Aaloe, Teele Pehk

Riigipidamise kava eesmärk on esmalt analüüsida Eesti praegust olukorda ja tulevikus ees seisvaid muutusi ning teiseks töötada välja lahendused oludega võimalikult paremaks hakkamasaamiseks. Ja nii, et elu ikka edeneks. Vaata projekti kohta lähemalt Eesti Koostöö Kogu lehelt .

Linnalabor vaatleb antud projektis kaht teemat, mis läbivad kõiki eluvaldkondi - need on ruum ja kogukond. Kuidas ruum meie elu kujundab, kuidas meie ruumi kujundame? Mida tähendab kogukond ning milline võiks olla Eestile sobiv kogukondlik elustiil? Loome töö käigus pildi senisest teadmusest Eesti arengute kohta, pakume välja oma visiooni(d) ning teeme ettepanekud, kuidas eesmärkideni jõuda.

Oktoobris 2013 tegeleb töögrupp teemade kaardistamise ja ülesande täpsustamisega, novembrist alates keskendume visioontitööle, kasutades selleks võimalikult paljude ekspertide abi.

Kui soovite projektis osaleda, võtke palun ühendust Regina Viljasaarega (regina [at] linnalabor.ee, 56 903 679). Siinsel veebilehel avaldame ka töö käigu kohta jooksvalt ülevaateid.


KIRJUTISED
Perioodi oktoober 2013 sissekanded

Koostöövõrgustik

31.okt   | projektis Ruumiidee   |   sisestas regina

Samal ajal kui meeskond stsenaariumitega edasi tegeleb ja strateegiaga algust teeb, lülituvad sisse erinevad "rollid", kuidas töös osaleda. Allpoolkirjeldatud kategooriatele andis inspiratsiooni ühe lemmikbüroo, Madridis asuva Ecosystema Urbano projekt Dreamhamar Norras väikelinnas Hamaris. Tegu pole hierarhilise süsteemiga, vaid on mõeldud abiks esmasel suhestumisel ja oma huvi-ressursside hindamisel.

  • - informaator: annab teada olulistest teemadest, arengudokumentidest, uuringutest, artiklitest, sündmustest.
  • - konsultant: nõustab konkreetses valdkonnas, nt planeerimises, regionaalarengus, kogukonnakorralduses, liikuvuses, sotsiaalses innovatsioonis, ka protsessijuhtimises
  • - audiitor: loeb mõnd endale huvipakkuvat osa meie valmivast tööst, annab tagasisidet ja täiendab.
  • - edasiviija: vastab meile avalikult arvamusartiklis, blogipostitus vm vormistuses ning arendab teemat edasi

Konsultantide ning audiitorite kaasamiseni jõuame jaanuari lõpus. Kui tead juba ette, et töös osalemine, olgu siis mõnes rollis või rolliüleselt pakub sulle huvi, võta palun ühendust Regina Viljasaarega, regina [ät] linnalabor.ee.

P.S. Tulevikus lisandub kindlasti ka võimalus silmast-silma kohtumiseks ning kevadesse on planeeritud suurem aruteluüritus. Ja veelgi edaspidi saab kehastuda kõigi heade ettepanekute täidesaatjaks. 
 

Oktoober 2013

30.okt   | projektis Ruumiidee   |   sisestas regina

Oktoobris on Ruumiidee tegelenud teemasse süvenemise ning raja seadmisega. Selleks oleme:

  • - Sukeldunud Eesti ja Euroopa arengudokumentidesse, arvamusartiklitesse ja uuringutesse. Esimestest on ühed olulisimad Eesti 2030+ ning Eesti regionaalarengu strateegia 2020 lähteolukorra analüüs, teiste puhul oleme vaadanud Garri Raagma, Garri Raagma, Rivo Noorkõivu, Katrin Paadami, Yoko Alenderi, Kaarel Tarandi, Ilmar Raagi, Jan Kausi, Krista Kodrese, Villem Tomiste, Tiit Tammaru, Ülar Margi, Rein Ahase, Veronika Valgu, Kadri Leetmaa, Hardo Aasmäe, Sulev Valneri, Ülle Madise, Tarmo Jüristo jt mõtteavaldusi.
  • - Toetudes stsenaariumiplaneerimise metoodikale, töötasime välja kaks stsenaariumite telge ning visandatud on neli stsenaariumit Eesti ruumilise ja kogukondliku arengu võimaluste kohta. Stsenaariumite mõte on töötada välja see visioon, lugu, mida me hindame Eestile soovitatavaks ning asuda seejärel backcastimise meetodil tegevuskava ja konkreetsete ettepanekuid välja töötama. Vaata backcastimise ehk tulevikust tagasisammumise kohta seda selgitust või hoopis seda TEDx videot.

    Hetkel seisab ees stenaariumitele liha luudele kirjutamine ning nende avalikustamine kommenteerimiseks.

  • - Eelnevaga seoses on käsil ühendusse astumine enii eelnimetatud autorite kui paljude teiste oma ala spetsialistidega, et anda esmalt oma tööst teada ning teiseks.
  • - E-kirjanduse kõrval oleme pidanud maha mõned kohtumised, näiteks Ülar Margi ja Madle Lippusega open data revolutsioonist ja digi-asjanduse mõjudest eluviisidele. Ülar tutvustas, et Euroopa liidu prioriteetides on infotehnoloogia, transpordi ning energiamajandust hõlmav smart city kontseptsioon, vt uut Smart Cities and Communities projekti veebilehte. Muuseas, Eesti ekspositsioon Veneetsia arhitektuuribiennaalil 2014 keskendub samuti füüsilise ja digitaalse ruumi kokkusaamiskohtadele. Hoiame selle projekti arengute silma peal. 
1+3=>2
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#