Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.14 kuni 01.09.14
Kontaktid: Madle Lippus, Anu Kägu, Jaanika Ait, Peeter Vihma, Eliise Peelo, Eha Paas

Linnalabor kaardistab koos Eesti Külaliikumisega Kodukant aprillist detsembrini 2014 linna- ja külakogukondi. Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eestis tegutsevate linna- ja külakogukondade hetkeseisu ning saada ülevaade nende toimimisest. Uuringu tulemusi plaanime esitleda juba 2014. aasta novembris.

Uuringu läbiviimise ajendiks on küla- ja linnaseltside ning teiste kogukondade aina kasvav tähtsus kohaliku elu korraldajatena. Samas puudub laiem ülevaade praegu tegutsevatest kogukondadest, nende toimimisest, ülesehitusest ja takistustest tegutsemisel. Sellise ülevaate loomine annab võimaluse paremini hinnata kogukondade valmisolekut ja võimekust kohalikku elu korraldada. Samuti annab see võimaluse kaardistada kohad, kus kogukonnad vajavad rohkem toetust.

Antud uuringut kavandame sissejuhatusena, mis annab esmase ülevaatliku pildi eesti küla- ja linnakogukondadest. Uuringu viime läbi kahes etapis: aprillis-mais toimuvad uuringut sissejuhatavad fookusgrupid uurimisküsimuste täpsustamiseks, millele järgneb suvekuudel ankeetküsitluse läbiviimine laiemale sihtrühmale. Küsitlusest saadud tulemusi asume analüüsima suve lõpust ning tulemusi on kavas esitleda juba 2014. aasta Kodanikuühiskonna nädala raames .

Uuringumeeskonda kuulub uuringujuht Madle Lippus - madle[at]linnalabor.ee, sotsioloog Peeter Vihma, uurijad Jaanika Ait ja Anu Kägu - anu[at]linnalabor.ee ning Kodukandist Eha Paas - eha[at]kodukant.ee.

Uuringut rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


KIRJUTISED

FAILID
Perioodi detsember 2015 sissekanded

Main findings of the study on urban and rural communities (2014)

01.dets   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas linnalabor

In 2014 the Estonian Urban Lab together with the Village Movement of Estonia conducted a study of the current state of urban and rural villages. The study was looking for answers to questions like this: how do these territorialy bound communities define themselves, what are their main motives and aims, how is the collaboration with local governments, what is the state of inner democracy and leadership, what are the future ambitions and dreams of these communities.

Read the short summary of the study and illustrated results from the study.

Read thebriefing paper "The Organization of Estonian communities", referring to the findings of the community study in 2014. The paper is composed by the think tank Praxis.


Tallinn neighbourhood associations as the experts of local living Teele Pehk, Jaanika Ait (Finnish Journal of Urban Studies 2014:2)
Kogukond - aktiivse kodanikkonna kasvulava või (odav) teenusepakkuja? - Madle Lippus ja Peeter Vihma arvamuslugu kogukonnast (ERR 14.11.2014)
Kogukond on partner kohaliku elu korraldamisel - Madle Lippus annab ülevaate kogukonnauuringust (Sirp 06.03.2015)


 
look at the infographics with the main findings
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#