Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.14 kuni 01.09.14
Kontaktid: Madle Lippus, Anu Kägu, Jaanika Ait, Peeter Vihma, Eliise Peelo, Eha Paas

Linnalabor kaardistab koos Eesti Külaliikumisega Kodukant aprillist detsembrini 2014 linna- ja külakogukondi. Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eestis tegutsevate linna- ja külakogukondade hetkeseisu ning saada ülevaade nende toimimisest. Uuringu tulemusi plaanime esitleda juba 2014. aasta novembris.

Uuringu läbiviimise ajendiks on küla- ja linnaseltside ning teiste kogukondade aina kasvav tähtsus kohaliku elu korraldajatena. Samas puudub laiem ülevaade praegu tegutsevatest kogukondadest, nende toimimisest, ülesehitusest ja takistustest tegutsemisel. Sellise ülevaate loomine annab võimaluse paremini hinnata kogukondade valmisolekut ja võimekust kohalikku elu korraldada. Samuti annab see võimaluse kaardistada kohad, kus kogukonnad vajavad rohkem toetust.

Antud uuringut kavandame sissejuhatusena, mis annab esmase ülevaatliku pildi eesti küla- ja linnakogukondadest. Uuringu viime läbi kahes etapis: aprillis-mais toimuvad uuringut sissejuhatavad fookusgrupid uurimisküsimuste täpsustamiseks, millele järgneb suvekuudel ankeetküsitluse läbiviimine laiemale sihtrühmale. Küsitlusest saadud tulemusi asume analüüsima suve lõpust ning tulemusi on kavas esitleda juba 2014. aasta Kodanikuühiskonna nädala raames .

Uuringumeeskonda kuulub uuringujuht Madle Lippus - madle[at]linnalabor.ee, sotsioloog Peeter Vihma, uurijad Jaanika Ait ja Anu Kägu - anu[at]linnalabor.ee ning Kodukandist Eha Paas - eha[at]kodukant.ee.

Uuringut rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


KIRJUTISED

FAILID
Perioodi november 2014 sissekanded

Tutvustame kogukonnauuringu tulemusi Ühisnädala raames

18.nov   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas madle

Kogukonnauuringu lõppraporti valmimiseni on veel mõned nädalad aega, kuid uuringutulemuste tutvustamisega ei anna enam oodata. Mis olemas, see avalikuks! Novembrikuu viimasel nädalal toimuval Ühisnädalal on kogukond ning kogukonnatunne üks läbivatest teemadest. Sel põhjusel tundus uuringutulemuste tutvustamise sidumine Ühisnädalaga igati mõistlik.

Nädala alguses ilmus ERRis poleemiline arvamuslugu kogukonna (võimalikust) rollist ühiskonnas . Ühisnädala avakonverentsil 19. novembril Tartus tutvustavad Madle Lippus ja Peeter Vihma juba uuringu tulemusi laiemalt ning räägivad teemal "Mis üldse on üks kohalik kogukond?".

Veel osaleme 26. novembril Pärnumaa kogukonna foorumil ning 28. novembril Jõhvis Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi laadal. *

Maiuspalana uudiste lõpetuseks, et meeskonnaliige Anu paneb Paxise visualiseerimise õpitoas kõrva taha paremaid nippe, kuidas lõppraportit tutvustavat infolehte silmale eriti meeldivaks vormistada. Nii et uuringutulemuste ülevaade ka siilile selgeks saaks.

* Jõhvi me kurja haiguse tõttu kahjuks siiski ei jõudnud. Küll aga on seal plaanis sinna kanti tulla uuringut tutvustama 2015. aasta kevadel.

 
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#