Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.14 kuni 01.09.14
Kontaktid: Madle Lippus, Anu Kägu, Jaanika Ait, Peeter Vihma, Eliise Peelo, Eha Paas

Linnalabor kaardistab koos Eesti Külaliikumisega Kodukant aprillist detsembrini 2014 linna- ja külakogukondi. Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eestis tegutsevate linna- ja külakogukondade hetkeseisu ning saada ülevaade nende toimimisest. Uuringu tulemusi plaanime esitleda juba 2014. aasta novembris.

Uuringu läbiviimise ajendiks on küla- ja linnaseltside ning teiste kogukondade aina kasvav tähtsus kohaliku elu korraldajatena. Samas puudub laiem ülevaade praegu tegutsevatest kogukondadest, nende toimimisest, ülesehitusest ja takistustest tegutsemisel. Sellise ülevaate loomine annab võimaluse paremini hinnata kogukondade valmisolekut ja võimekust kohalikku elu korraldada. Samuti annab see võimaluse kaardistada kohad, kus kogukonnad vajavad rohkem toetust.

Antud uuringut kavandame sissejuhatusena, mis annab esmase ülevaatliku pildi eesti küla- ja linnakogukondadest. Uuringu viime läbi kahes etapis: aprillis-mais toimuvad uuringut sissejuhatavad fookusgrupid uurimisküsimuste täpsustamiseks, millele järgneb suvekuudel ankeetküsitluse läbiviimine laiemale sihtrühmale. Küsitlusest saadud tulemusi asume analüüsima suve lõpust ning tulemusi on kavas esitleda juba 2014. aasta Kodanikuühiskonna nädala raames .

Uuringumeeskonda kuulub uuringujuht Madle Lippus - madle[at]linnalabor.ee, sotsioloog Peeter Vihma, uurijad Jaanika Ait ja Anu Kägu - anu[at]linnalabor.ee ning Kodukandist Eha Paas - eha[at]kodukant.ee.

Uuringut rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


KIRJUTISED

FAILID
Perioodi juuni 2014 sissekanded

Kogukonnauuringu ankeetküsimustik on kogukonna eestvedajatele laiali saadetud

26.juun   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas linnalabor

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Linnalabor kutsuvad kõiki kogukondade eestvedajaid andma oma panust üle-eestilises kogukonnauuringus ja küsimustikule vastama. Uuring on vastamiseks avatud 21. augustini ning liigi pääseb sellele aadressilt http://www.surveygizmo.com/s3/1668943/Kogukondade-hetkeseisu-uuring. Kui sul tekib küsimustiku programm sind poole täitmise pealt enam edasi ei lase, siis on kõige tõenäolisemalt põhjus selles, et oled jänud mõnes kohustuslikus tabeliküsimuses mõnele reale "linnukese" tegemata. Vajaliku "linnukese" puudumisest annab märku ka kollane kast, mis siis selle küsimuse ümber tekib.


Senimaani pole ühtegi ülevaatlikku uuringut Eestis tegutsevatest kogukondadest tehtud. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade kogukondade tegevustest, kogukondade vanusest, suurusest, organiseerituse määrast, eestvedaja rolli olulisusest, koostööst kohaliku omvavalitsusega ning paljust muust. See aitab edaspidi kujundada seisukohti näiteks kohtumistel omavalitsuste, ministeeriumite ning rahastajatega.


Uuringu valmides muutuvad selle tulemused kõigile kättesaadavaks. Et tulemused ei jääks ainult paberile, on plaanis korraldada mitmeid uuringu tulemusi tutvustavaid arutelusid, esimene neist toimub juba 15. augustil Paides Arvamusfestivali vabakonna laval.

Pärast küsimustiku andmete kogumist analüüsime vastuseid ning uuringu tulemused valmivad 2014. aasta sügis-talveks. Kui sa oled mõne kogukonna eestvedaja, kuid ei ole antud küsimustikku saanud, siis kirjuta kogukonnauuringu projektijuhile Madle Lippusele madle@linnalabor.ee või helista tel 56 667 058.  
 

Kogukonnauuringu fookusintervjuudest üleriigilise küsitluseni

01.juun   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas linnalabor

Linnalabor on koostöös Eesti Külaliikumisega Kodukant lõpetanud kogukonnauuringu esimese etapina uuringu küsimustikule sisendiks olevate fookusgrupi-intervjuude läbiviimise. Üle-eestiliselt toimus neli intervjuukohtumist: Pärnumaal, Harjumaal, Tartumaal ja Ida-Virumaal, millest viimane oli suunatud põhiliselt venekeelsete ühenduste vaate saamiseks uuringusse. Intervjuud viisime läbi 4-6liikmelistes rühmades, kus osalesid külavanemad, vallavolikogu liikmed ja seltside esindajad.

Fookusgruppides arutasime selle üle, mis hetkest alates võib ühes piirkonnas (külas, linnaasumis) elavaid inimesi pidada kogukonnaks (kas näiteks esimesest külapeost või esimesest ühistegevust planeerivast koosolekust?), kuidas suhestuvad ühes piirkonnas tegutsevad kogukonnad üksteise ja kohaliku omavalitsusega ning mida peetakse kogukondliku aktiivsuse takistajaks ja mida soodustajaks. Meie jaoks ehk kõige olulisemana lasime fookusgrupis osalejatel selgitada, mida nemad kogukonnana mõistavad ehk kuidas saavad sõnast kogukond aru need, kes seda iga päev praktiseerivad.

Intervjuude eesmärgiks oli saada uut sisendit ankeetküsimustiku koostamiseks. Üllatuslikult oli väga vähe nurisemist, sellegipoolest tõstatusid rahastusküsimused ja kogukondade jätkusuutlik areng. Veendusime kogukondade erinevustes nii geograafilises mõttes kui ka maa- ja linnapiirkondades. Lisandväärtusena tõi fookusgrupp kokku samas piirkonnas tegutsevad entusiastid, kes said omavahel mõtteid ja ideid vahetada. Kokkuvõtteks on meil hea meel teatada, et küsimustik on lõpuks valmis testimiseks ja peagi ka laialisaatmiseks. Ootame kõigi kogukondade esindajate hoogsat osavõttu! 
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#