Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 04.14 kuni 01.09.14
Kontaktid: Madle Lippus, Anu Kägu, Jaanika Ait, Peeter Vihma, Eliise Peelo, Eha Paas

Linnalabor kaardistab koos Eesti Külaliikumisega Kodukant aprillist detsembrini 2014 linna- ja külakogukondi. Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eestis tegutsevate linna- ja külakogukondade hetkeseisu ning saada ülevaade nende toimimisest. Uuringu tulemusi plaanime esitleda juba 2014. aasta novembris.

Uuringu läbiviimise ajendiks on küla- ja linnaseltside ning teiste kogukondade aina kasvav tähtsus kohaliku elu korraldajatena. Samas puudub laiem ülevaade praegu tegutsevatest kogukondadest, nende toimimisest, ülesehitusest ja takistustest tegutsemisel. Sellise ülevaate loomine annab võimaluse paremini hinnata kogukondade valmisolekut ja võimekust kohalikku elu korraldada. Samuti annab see võimaluse kaardistada kohad, kus kogukonnad vajavad rohkem toetust.

Antud uuringut kavandame sissejuhatusena, mis annab esmase ülevaatliku pildi eesti küla- ja linnakogukondadest. Uuringu viime läbi kahes etapis: aprillis-mais toimuvad uuringut sissejuhatavad fookusgrupid uurimisküsimuste täpsustamiseks, millele järgneb suvekuudel ankeetküsitluse läbiviimine laiemale sihtrühmale. Küsitlusest saadud tulemusi asume analüüsima suve lõpust ning tulemusi on kavas esitleda juba 2014. aasta Kodanikuühiskonna nädala raames .

Uuringumeeskonda kuulub uuringujuht Madle Lippus - madle[at]linnalabor.ee, sotsioloog Peeter Vihma, uurijad Jaanika Ait ja Anu Kägu - anu[at]linnalabor.ee ning Kodukandist Eha Paas - eha[at]kodukant.ee.

Uuringut rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


KIRJUTISED

FAILID
2016: 1 2015: 1 2 2014: 1 2

kogukonnauuringust Kuku raadio eetris

07.dets   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas kadrik

Kogukonnauuringust ei saa mitte ainult lugeda, vaid ka kuulda. Veel novembrikuus rääkis Madle Kuku raadio stuudios sellest, miks kogukondi on vaja uurida ning milliseid järeldusi saab uuringust teha.

Kuula SIIIT 
 

Tutvustame kogukonnauuringu tulemusi Ühisnädala raames

18.nov   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas madle

Kogukonnauuringu lõppraporti valmimiseni on veel mõned nädalad aega, kuid uuringutulemuste tutvustamisega ei anna enam oodata. Mis olemas, see avalikuks! Novembrikuu viimasel nädalal toimuval Ühisnädalal on kogukond ning kogukonnatunne üks läbivatest teemadest. Sel põhjusel tundus uuringutulemuste tutvustamise sidumine Ühisnädalaga igati mõistlik.

Nädala alguses ilmus ERRis poleemiline arvamuslugu kogukonna (võimalikust) rollist ühiskonnas . Ühisnädala avakonverentsil 19. novembril Tartus tutvustavad Madle Lippus ja Peeter Vihma juba uuringu tulemusi laiemalt ning räägivad teemal "Mis üldse on üks kohalik kogukond?".

Veel osaleme 26. novembril Pärnumaa kogukonna foorumil ning 28. novembril Jõhvis Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi laadal. *

Maiuspalana uudiste lõpetuseks, et meeskonnaliige Anu paneb Paxise visualiseerimise õpitoas kõrva taha paremaid nippe, kuidas lõppraportit tutvustavat infolehte silmale eriti meeldivaks vormistada. Nii et uuringutulemuste ülevaade ka siilile selgeks saaks.

* Jõhvi me kurja haiguse tõttu kahjuks siiski ei jõudnud. Küll aga on seal plaanis sinna kanti tulla uuringut tutvustama 2015. aasta kevadel.

 
 

Kogukonnauuring osaleb Arvamusfestivalil!

15.aug   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas madle

Ka meie oleme festivalil kohal - jagame infot ja kutsume vastama uuringuküsimustikule , mis on avatud veel kuni järgmise neljapäeva, 21. augustini. Kui tunned, et ka sina kuulud uuringu sihtgruppi , siis palume sind lahkelt vastama.

Samuti võtame reedel osa kahest vestlusringist 15. augustil. Kell 14:00 osaleb uuringuvedur Peeter Vihma Vabakonna laval aruteluringis "Okupeeri oma tulevik!" ning projektijuht Madle Lippus kõneleb kaasa Wabalinna telgis kell 16:00 algavas aruteluringis "Koostöö kogukonnas". Lisaks saab jooksvalt uuringu kohta infot Kodukandilt Kohaliku arengu lava juurest.

Osalemine Arvamusfestivalil on meie esimene avalik ülesastumine tutvustamaks uuringuga kogutud materjali laiemalt. Juba septembris räägime oma leidudest veidi põhjalikumalt Kodukandi Kärajatel ning seejärel juba päris põhjalikul üle Eesti toimuvatel Kodanikuühiskonna Nädala üritustel.

Oleme tagasisidena küsimustikule kuulnud päris mitmetelt, et peale teise leheküje täitmist programm takerdub ning ei lase vastajat enam edasi. Selle "tehnilise probleemi" põhjuseks on väga suure tõenäosusega mõni tegemata jäetud "linnuke" kohustusliku tabelküsimuse juures nt nagu küsimused 15 ja 22. Seal tuleb "linnuke" teha kindlasti igale reale, seda isegi juhul, kui vastuseks on "ei tea" või " ei oska öelda". Nö poolikult vastatud küsimusest annab märku ka selle ümber tekkinud kollane kastike. Kui see selgitus ei lahendanud su probleemi, siis võta julgelt kontakti uuringu projektijuhi Madlega madle@linnalabor.ee, 56 667 058. 
 

Probleemid küsimustikule vastamisel

16.juul   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas madle

Oleme tagasisidena küsimustikule kuulnud päris mitmetelt, et peale teise leheküje täitmist programm takerdub ning ei lase vastajat enam edasi. Selle "tehnilise probleemi" põhjuseks on väga suure tõenäosusega mõni tegemata jäetud "linnuke" kohustusliku tabelküsimuse juures nt nagu küsimused 15 ja 22. Seal tuleb "linnuke" teha kindlasti igale reale, seda isegi juhul, kui vastuseks on "ei tea" või " ei oska öelda". Nö poolikult vastatud küsimusest annab märku ka selle ümber tekkinud kollane kastike. Kui see selgitus ei lahendanud su probleemi, siis võta julgelt kontakti uuringu projektijuhi Madlega madle@linnalabor.ee, 56 667 058. 
 

Kogukonnauuringu ankeetküsimustik on kogukonna eestvedajatele laiali saadetud

26.juun   | projektis linna- ja külakogukondade uuring   |   sisestas linnalabor

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Linnalabor kutsuvad kõiki kogukondade eestvedajaid andma oma panust üle-eestilises kogukonnauuringus ja küsimustikule vastama. Uuring on vastamiseks avatud 21. augustini ning liigi pääseb sellele aadressilt http://www.surveygizmo.com/s3/1668943/Kogukondade-hetkeseisu-uuring. Kui sul tekib küsimustiku programm sind poole täitmise pealt enam edasi ei lase, siis on kõige tõenäolisemalt põhjus selles, et oled jänud mõnes kohustuslikus tabeliküsimuses mõnele reale "linnukese" tegemata. Vajaliku "linnukese" puudumisest annab märku ka kollane kast, mis siis selle küsimuse ümber tekib.


Senimaani pole ühtegi ülevaatlikku uuringut Eestis tegutsevatest kogukondadest tehtud. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade kogukondade tegevustest, kogukondade vanusest, suurusest, organiseerituse määrast, eestvedaja rolli olulisusest, koostööst kohaliku omvavalitsusega ning paljust muust. See aitab edaspidi kujundada seisukohti näiteks kohtumistel omavalitsuste, ministeeriumite ning rahastajatega.


Uuringu valmides muutuvad selle tulemused kõigile kättesaadavaks. Et tulemused ei jääks ainult paberile, on plaanis korraldada mitmeid uuringu tulemusi tutvustavaid arutelusid, esimene neist toimub juba 15. augustil Paides Arvamusfestivali vabakonna laval.

Pärast küsimustiku andmete kogumist analüüsime vastuseid ning uuringu tulemused valmivad 2014. aasta sügis-talveks. Kui sa oled mõne kogukonna eestvedaja, kuid ei ole antud küsimustikku saanud, siis kirjuta kogukonnauuringu projektijuhile Madle Lippusele madle@linnalabor.ee või helista tel 56 667 058.  
 
2016: 1 2015: 1 2 2014: 1 2

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#